Mud Substance
Adam tinning mud render 01
Adam tinning mud render 03
Adam tinning mud render 02
Adam tinning mud render 04
Adam tinning mud render 05
Mud Substance

A wet mud substance. Time spent was roughly 4-5 hours.

More artwork
Adam tinning adamtinnng ka final 14Adam tinning shot 09Adam tinning uicspxeub9umppbubkxs png